1 Comment

  1. Subash Bhandari
    August 25, 2018 @ 11:13 am

    कमजोर छन् मेरा मांसपेशी भन्ने तिमीले एउटा सत्य नबिर्स की ति मांसपेशी मा उर्जा भर्ने त तिम्रै मस्तिष्क र मुटु हुन्।